Op 10 november 2015 heeft Vuurenvaart B.V. in samenwerking met Rabobank Nederland een succesvolle presentatie gegeven over een fiscaal vriendelijke, maatschappelijke obligatie waarmee de totstandkoming van het Prinses Maxima Centrum kan worden gerealiseerd. Het prinses Maxima centrum is een voornaam behandelcentrum voor kinderoncologie.

Door middel van deze belegging helpt u mee bij de financiering van de bouw van het centrum en het onderzoek naar en de zorg voor kinderen met kanker in Nederland en kunt u een netto rendement halen van 2,63% met een zeer beperkt risico

Obligatie

In afstemming met de Belasting dienst zijn er twee verschillende obligaties ontworpen, die aantrekkelijk zijn voor zowel de particulier die in het Prinses Máxima Centrum belegt, als voor het Prinses Máxima Centrum.

Als u belegt in de Prinses Máxima Centrum-obligaties, dan leent u voor een periode van zeven jaar uw geld uit. Na zeven jaar krijgt u zeer waarschijnlijk uw hoofdsom weer terug.
Als tegenprestatie voor deze lening ontvangt u een rente van 5% per jaar over de nominale waarde van €1.000 per obligatie.  Echter gaat u als belegger akkoord om de te ontvangen rente te schenken aan Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. De schenking kan (mits u voldoet aan de daarvoor geldende fiscale voorwaarden) worden opgevoerd als een fiscale aftrekpost. Dit leidt tot een rendement in de vorm van een lagere inkomstenbelastingheffing. Het rendement dat u kunt behalen, is afhankelijk van uw inkomenssituatie. Hoe hoger het uw inkomen en dus de te betalen belasting, hoe meer netto rendement het u oplevert.

In een opvraagbare tabel kunt zijn de rendementen weergegeven die u maximaal kunt behalen op basis van de diverse belastingschijven. Houd er rekening mee dat de fiscale wetgeving kan veranderen.

Bent u geïnteresseerd in deze obligatie en wilt u hierover meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met uw persoonlijke beleggingsadviseur bij Vuurenvaart!