Visie Vuurenvaart Q1 2016 

Terugblik 2015
Het jaar 2015 kenmerkt zich door een grote beweeglijkheid. Na de bekendmaking van de stimuleringsplannen van de ECB gingen de beurzen met meer dan 15% omhoog en daalde de 10-jaars rente in Europa tot 0,07%.

Vanaf het tweede kwartaal veranderde dit beeld. De markt corrigeerde flink door de onzekerheid omtrent Griekenland. Het land werd gered door een nieuw overeengekomen steunpakket van € 89 mrd. De AEX steeg hierdoor op 10 augustus boven de 500 punten.
Op 11 augustus werd, als verrassing voor de beurzen, de devaluatie van de Chinese munt bekend gemaakt. Dit als antwoord op alsmaar slechter dan verwachte groeicijfers van de Chinese economie. Dit leidde direct tot forse dalingen op de internationale beurzen en daarmee een toenemende onzekerheid over de eerder afgegeven groeicijfers voor de mondiale economie. Op 24 augustus noteerde de AEX de laagste koers van 2015, 401,87 punten. De grootste daling sinds 2011.

Daarnaast wordt 2015 gekenmerkt door de grote daling van de grondstofprijzen. De olieprijs heeft in de afgelopen 11 jaar niet zo laag gestaan, +/- USD 35,00. De olieprijs is verder gezakt dan waar wij, begin 2015, rekening mee hebben gehouden.

Ook de obligatiemarkten kenmerkten zich in 2015 door een hoge volatiliteit. Na de forse rentedalingen in de voorgaande jaren dacht iedereen dat de rente niet meer lager kon. Op 20 april bedroeg het effectieve rendement op de 10-jaars Duitse staatslening nog maar 0,07%, een absoluut dieptepunt.

Vuurenvaart had voor 2015 een goed beleggingsjaar voorspeld. De AEX is dit jaar met 4% gestegen en de AEX herbeleggingsindex staat op een stijging van+/- 7,50%. Dit is ongeveer gelijk aan het gemiddeld bruto rendement sinds 1900. Het was een jaar met ups-and-downs dat met een gemiddeld rendement het jaar eindigt.

Onze verwachtingen over 2015 zijn gedeeltelijk uitgekomen. Wij waren onderwogen in obligaties en overwogen in aandelen. Dit heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen. Daarnaast hebben we in de loop van het jaar de belangen in de opkomende markten afgebouwd, wat een goede beslissing is gebleken. Onze visie om in de zomer de posities in grondstoffen te verhogen is achteraf te vroeg geweest. Het economisch herstel heeft in de VS doorgezet, waardoor in december de rente is verhoogd.

Verwachtingen 2016

De verwachting voor 2016 is een basisscenario dat de wereldeconomie in 2016 geleidelijk aan verder hersteld en ligt daarmee in lijn met de economische verwachtingen van de afgelopen jaren. Naast dit basisscenario hebben we een tweetal scenario’s ontwikkeld die elk voor zich anticiperen op een positievere dan wel negatievere wereldwijde economische groei. Elk van de beschreven scenario’s krijgt een weging toegekend met een totaal van 100%. Economische, politieke en demografische ontwikkelingen kunnen er voor zorgen dat de gewichten van deze scenario’s worden aangepast en daarmee ook onze beleggingsvisie en adviezen.

Basisscenario 70%

 • Continuering van de huidige wereldwijde economische groei;
 • Door de aantrekkende wereldeconomie kunnen er lastenverlagingen plaatsvinden die een positief effect hebben op de inflatie;
 • De geldverruimende maatregelen hebben een positief effect op de financiële markten vooral in Europa en Japan;
 • Gelijkblijvende aandelenkoersen in Amerika door verdere renteverhoging;
 • Gelijkblijvende rente in Europa, waardoor er een onderweging blijft in obligaties;
 • De lage grondstofprijzen stimuleren de winstgevendheid van bedrijven wat in combinatie met een lage inflatie en lage rentestanden een bodem legt onder waardering van aandelen.

Optimistisch scenario 15%

 • De wereldeconomie groeit harder dan de IMF’s verwachte groei van 3,6%;
 • De geldverruimende maatregelen hebben een gunstig effect op de financiële markten, waardoor de aandelen in Europa en Japan hard kunnen gaan oplopen;
 • De korte rente wordt door de FED in snellere stappen verhoogd tot boven de 1,5%;
 • De ECB zal haar opkoopprogramma verlagen of verkorten.
 • De grondstofprijzen lopen hard op, waardoor grondstof gerelateerde aandelen relatief harder kunnen stijgen.

Pessimistisch scenario 15%

 • De wereldeconomie groeit minder harder dan de IMF’s verwachte groei van 3,6%;
 • Verdere negatieve berichten over de Chinese economische groei en de dalende Chinese beurzen. De zachte landing in China slaat om in een harde landing;
 • Inflatie blijft dichtbij de 0% of daalt er zelfs onder;
 • De rente in de VS wordt niet verder verhoogd en in Europa kan de rente zelfs nog verder verlaagd worden;
 • Deze kunstmatige lage rentes zorgen ervoor dat de noodzakelijke hervormingen onvoldoende of niet doorgevoerd worden;
 • Toenemende regelgeving, schuldenafbouw en renteverhoging in de VS kunnen het economisch herstel beperkten;
 • Grondstofprijzen komen verder onder druk te staan met gevolg dat grondstof gerelateerde aandelen verder kunnen dalen;
 • Spaarrentes zullen teruglopen naar 0% of in een extreem scenario negatief worden.

Wilt u weten wat het effect hiervan is op uw beleggingsportefeuille? Klik hier