Terugblik Q1 2016
Het financiële jaar 2016 begon als één van de slechtste sinds jaren. Voor de AEX was het de slechtste start sinds de oprichting in 1983. De aanhoudende economische onzekerheden in China, het stimuleringsbeleid van centrale banken en de dalende olieprijs zorgden ultimo 2015 al voor een slechter sentiment op de financiële markten. In het begin van het eerste kwartaal kwam daar de aanhoudende verdeeldheid over het vluchtelingenbeleid in Europa en de mogelijkheid van een ‘Brexit’ bij. De financiële markten stonden begin van dit jaar dan ook fors onder druk. Op 11 februari sloot de AEX op 382,61 punten, het laagste punt tot op heden in 2016. Dit was 13,40% lager dan de slotstand op 31 december 2015.

De AEX behaalde in het eerste kwartaal een rendement van -/- 0,39%. De Nederlandse beurs is met dit rendement één van de beste jongens van de klas. De hieronder getoonde grafiek geeft een vergelijking van de Europese Euro Stoxx 50 en de wereldwijde aandelen index MSCI World Index. Vuurenvaart belegt uw vermogen wereldwijd waardoor het rendement in de portefeuille kan afwijken.

Verwachtingen Q2 2016
De zorgen over de economische groei in de wereld zijn de afgelopen weken weer wat afgenomen. Dit leidt tot een positiever beeld op de financiële markten. Onze verwachting is dat de wereldwijde economische groei ook dit jaar doorzet, alleen op een iets lager pitje dan in 2015. Het eerste kwartaal heeft duidelijk laten zien dat de beweeglijkheid ook dit jaar groot is, conform onze eerder afgegeven verwachtingen. De onzekerheid over de economische groei, de politieke onzekerheid en de invloed van centrale banken zullen ook in het tweede kwartaal voor beweeglijkheid gaan zorgen. Daarom nemen we een neutrale weging in aandelen waarbij we de huidige positieve beweging gebruiken om, waar mogelijk, de risico’s iets terug te brengen.

Samenvattend:

  • Een lichte daling van de wereldwijde economische groei van 3,1% in 2015 maar 2,9% in 2016.
  • De lagere energieprijzen zorgen er voor dat de inflatie risico’s op korte termijn zijn afgenomen.
  • De geldverruimende maatregelen hebben een positief effect op de financiële markten, vooral in Europa;
  • Gelijkblijvende tot licht stijgende aandelenkoersen in Amerika door minder dan verwachte renteverhogingen.
  • Gelijkblijvende rente in Europa, waardoor er een onderweging blijft in obligaties;
  • De lage grondstofprijzen stimuleren de winstgevendheid van bedrijven wat in combinatie met een lage inflatie en lage rentestand een bodem legt onder waardering van aandelen.

Voor de uitgebreide terugblik en visie: Klik hier