Terugblik
Een klein beetje meer optimisme in een rustige markt. Dat is waarschijnlijk wel de beste manier om het derde kwartaal te beschrijven. Na de grote uitslagen in het eerste en tweede kwartaal was het derde kwartaal vrij kalm. De schrik van de Brexit werd snel afgeschud na de bekendmaking van de nieuwe premier en het voornemen om pas begin 2017 te starten met de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Na een aantal rustige weken nam de beweeglijkheid begin september weer wat toe in aanloop naar het rentebesluit van de FED. Uiteindelijk is de rente niet verhoogd echter bleek uit de toelichting dat er een kans is op een renteverhoging in december.

Ook in de rente heeft geen grote beweeglijkheid plaatsgevonden. De Brexit heeft ervoor gezorgd dat de 10-jaars staatsrente in Europa van de noordelijke landen onder de 0% is gedaald en een negatieve rente voor lang veilig papier de standaard is geworden.

Wij hebben ook dit kwartaal geanticipeerd op de bewegingen die hebben plaats gevonden. Ook binnen de obligaties hebben we een aantal veranderingen doorgevoerd. De zeer lage tot negatieve rente zorgt ervoor dat er nagenoeg geen rendement wordt behaald voor het opnemen van risico. Om meer spreiding aan te brengen en in te spelen op veranderingen is de portefeuille uitgebreid met wereldwijde inflatie obligaties en obligaties in de opkomende markten.

Verwachtingen

Aandelen
Aandelen en afgeleide producten blijven ook komend kwartaal onze favoriete categorieën.
Wij houden onze lichte overwogen positie in Amerika en Europa. Op 21 september jongstleden heeft de FED de rente niet verhoogd, maar ze gaven wel aan een mogelijke renteverhoging aan het eind van het jaar niet uit te sluiten. Katalysatoren voor deze regio zijn lagere olieprijzen, hogere consumptieve bestedingen en een op termijn afnemende dollar.
Europa zal de komende maanden in de greep blijven van onzekerheden, mede door het uittreden van het Verenigd Koninkrijk en dan met name de manier waarop, en de verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Het afgelopen kwartalen hebben wij weer een positie opgebouwd in de opkomende landen.  Door de stijging van consumenten bestedingen naar bijna 50% van de gehele wereldbevolking in 2025 is deze regio een goede beleggingsmogelijkheid. De groei wordt gekenmerkt door een stijgende beroepsbevolking en door dalende sterftecijfers (door o.a. betere gezondheidszorg en grotere gezinnen). Naast deze positieve ontwikkeling kennen deze landen echter ook grotere risico’s door politieke spanningen en slechte infrastructuur. Wij zien ondanks de grotere risico’s goede investeringsmogelijkheden in deze regio’s en zullen de komende maanden onze positie in deze regio’s licht uitbreiden met fondsen/aandelen die kunnen profiteren van deze aantrekkende welvaart.

Obligaties
Wij houden vast aan onze onderweging in deze categorie. De beloning voor extra risico wordt steeds minder groot. We sorteren voor binnen ons beleid op een langzaam verder aantrekkende inflatie in de VS. Verder nemen we fondsen in de portefeuilles op die kunnen anticiperen op dalende obligatiekoersen. Obligaties met een lage kredietwaardigheid (high Yield) blijven favoriet. De vergoedingen op deze leningen zijn relatief hoog en de kans op faillissementen relatief laag.

Samenvattend:
1. De uitkomst van de presidentsverkiezingen in de VS hebben een impact op de verwachte
groei van de wereldhandel. Vooralsnog zijn de groeiprognoses neerwaarts aangepast
door de WTO
2. De beweeglijkheid op de markten blijft groot door politieke besluitvorming in met name
de VS met de uitkomst van de verkiezingen op 8 november.
3. Rentebesluiten door de ECB en FED kunnen sturing geven. We verwachten in Europa
geen renteveranderingen. Een verhoging in de VS hangt samen met de gekozen
president.
4. Voldoende redenen die zorgen voor een beweeglijke beurs waarop we zo scherp mogelijk
anticiperen in de verschillende categorieën.

Voor de uitgebreide terugblik en visie: Klik hier