Jaap van Duijn: ‘0% is het uitgangspunt!’

Donderdag 13 oktober jongstleden gaf Prof. Dr. Jaap van Duijn, oud Robeco bestuurder, een  lezing over zijn economische visie voor onze relaties.
Deze lezing werd gehouden bij Greenpack, een unieke locatie in het Westland. Relaties van Vuurenvaart werden ontvangen voor een lunch met vers
gemaakte tomatensoep in het bedrijfscafé. Greenpack is één ver de grootste verpakkings- en distributiecentra voor groente en fruit in West-Europa.
Ruim 1000 medewerkers zorgen ervoor dat de producten na verpakking naar supermarkten over de hele wereld worden verstuurd.

Tegen deze achtergrond hield Jaap van Duijn een heldere en duidelijke lezing voor een gezelschap van ruim 100 relaties.. De heer Van Duijn is het meest
bekend om zijn lange economische golven, die soms teruggaan tot ver voor de middeleeuwen. De heer Van Duijn gaf aan dat een negatieve rente aangewakkerd
door Centrale Banken ongekend en nieuw terrein is. De mogelijke politieke en maatschappelijke consequenties werden door hem besproken alsook welke passende beleggingsbeslissingen hij voor zichzelf
hierin genomen heeft om zijn vermogen schrap te zetten voor de deining die hij verwacht op de financiële markten. De belangrijkste onderwerpen en meningen uit zijn verhaal:

  • De arbeidsproductiviteit en hiermee samenhangend de economische groei zitten al jaren in een negatieve trend.
  • De groei na de tweede wereldoorlog was uitzonderlijk hoog en zal door een andere bevolkingsopbouw voorlopig niet meer terugkomen.
  • Het huidige beleid van de ECB, en de hiermee samenhangende negatieve rente, is nog nooit eerder vertoond. We bevinden ons op ongekend terrein waarvan de consequenties moeilijk zijn in te schatten.
  • De belastingdruk is de afgelopen jaren verschoven van het bedrijfsleven (multinationals) naar de burgers. Deze trend zal niet op korte termijn veranderen.
  • Hoog dividend aandelen en de regio opkomende markten zijn de meest interessante beleggingscategorieën in een markt waarin zowel de spaarrente als de obligatierente 0% is.

De presentatie gaf na afloop tijdens de borrel voldoende invalshoeken en discussie om over na te praten. Wij kijken terug al met al op een zeer geslaagd event.