Terugblik
Het beleggingsjaar 2016 kan de boeken in als een periode waarin beleggers veel geduld en uithoudingsvermogen nodig hadden. Direct bij de start van het jaar gingen de koersen hard onderuit. Dalende olieprijzen en zorgen over de economische groei in China waren de belangrijkste oorzaken hiervan. Het dieptepunt lag ergens half februari waarna een herstel volgde dat, met tussentijdse correcties, aanhield tot juni. Hierna ging het weer even mis na de onverwachte uitslag van het Brexit referendum. In juli herstelden de koersen weer van deze onverwachte uitslag en was het lang rustig in afwachting van de Amerikaanse verkiezingen begin november. Ook deze uitslag was weer een onverwachte met een overwinning voor Donald Trump. De negatieve reactie bleef echter beperkt tot een paar uur waarna zijn verkiezing juist omsloeg in positivisme op de beurs dat aanhield tot het eind van het jaar. Het gevolg is dat we 2016 toch nog met een positief resultaat af hebben kunnen sluiten.

Is onze visie over 2016 uitgekomen? In het overzicht van de uitgebreide visie staan onze belangrijkste overtuigingen van 2016 en hoe dit heeft uitgepakt.

Verwachting
Wij verwachten voor 2017 opnieuw een volatiel jaar. Ook dit jaar komt dit voor een groot deel door politieke onzekerheid. Europese verkiezingen in Duitsland, Frankrijk en Nederland. De start van de Brexit onderhandelingen, meer duidelijkheid over het te voeren beleid in Amerika onder Donald Trump. dit zijn allemaal politieke besluiten met gevolgen voor de groei en economische activiteit in de wereld.

Wij verwachten dat wereldwijd de economische groei verder aan zal trekken, met name in Amerika en de opkomende markten. De groei in Europa kan door alle onzekerheid en de gevolgen van de Brexit tegen vallen.

Aandelen
Aandelen blijven onze favoriete beleggingscategorie. Er is economische groei, de centrale banken blijven de geldhoeveelheid verruimen en gedurende het jaar zal er steeds meer duidelijkheid komen over de politieke standpunten in de wereld. Wel zal de verschuiving die gestart is in 2016 van groei naar waarde aandelen doorzetten. Ook op sector niveau zal in eerste instantie het beleid van Trump voor een verschuiving kunnen zorgen.

Obligaties
Het alternatief, obligaties, zal in 2017 niet goed presteren. Na een korte periode van negatieve rente is het sentiment gedraaid. We verwachten geen forse rentestijging in Europa maar met de huidige lage rentestand is de kans wel erg groot dat met dalende koersen een negatief resultaat wordt geboekt. In Amerika wordt een grotere stijging van de rente en de inflatie verwacht. Ook hier is voorzichtigheid dus geboden in reguliere obligaties. Door producten te kopen die inspelen op onze verwachting kan ook in deze categorie rendement behaald worden.

Voor 2017 zijn wij positief over de dollar t.o.v. de euro. Het renteverschil zal oplopen, het verschil in economische groei zal toenemen en ook op politiek vlak zullen de verschillen toenemen. Allemaal ten gunste van de dollar. Zowel binnen de aandelen als obligaties zal deze visie bespeeld worden.

Samenvattend:
Wij handhaven onze maximale onderweging in obligaties. Dit zal volledig ten gunste komen aan aandelen of aandelen gerelateerde beleggingen. Tactisch kan een bepaalde cash positie aangehouden worden. De dollar krijgt een prominente plaats in de portefeuilles.

Voor de uitgebreide terugblik en visie: Klik hier