Terugblik
Het beleggingsjaar 2017 is positief gestart waardoor de portefeuilles een positief resultaat laten zien. Op basis van enige belangrijke punten van onze visie nemen we u mee in de uitkomsten tot dusver:

  • De beweeglijkheid zal in 2017 groot zijn als gevolg van met name de politieke onzekerheid.
    Tot op heden is de beweeglijkheid zeer laag geweest. Grote correcties zijn uitgebleven en de uitslagen zijn niet groot geweest. De markten zijn gestaag verder opgelopen en dit was over de hele wereld zichtbaar.
  • De dollar zal sterker worden ten opzichte van de euro en in de loop van het jaar zullen we pariteit (1:1) zien.
    Begin dit jaar stond de euro op USD 1,0518. Op dit moment staat de euro op USD 1,065. De dollar is dus iets verzwakt waardoor deze positie nog geen extra rendement voor de portefeuilles heeft laten zien. Wij handhaven echter onze visie met als reden de oplopende rentes, hogere groei en inflatie in Amerika ten opzichte van Europa. In combinatie met grotere politieke onzekerheid in Europa zal dit leiden tot een stijging van de dollar.
  • De lange rente zal gaan stijgen waardoor met reguliere obligaties een negatief resultaat wordt behaald.
    Een reguliere obligatieportefeuille staat in de min voor het jaar. Wij hebben echter specifieke keuzes gemaakt door te beleggen in inflatie obligaties, obligaties met een variabele rente, en convertible bonds. Hierdoor hebben wij een positief resultaat behaald van 1,5% waarmee we een duidelijke outperformance hebben laten zien.

Het jaar is pas 3 maanden onderweg en onze visie is op een aantal punten wel en op een aantal punten niet uitgekomen. Wij voelen ons echter comfortabel bij de ingenomen posities en verwachten dat deze in de loop van het jaar toegevoegde waarde zullen leveren.

Verwachting
In algemeenheid kunnen we spreken van twee snelheden in de mondiale economie. Een politieke- en economische snelheid. Een politieke snelheid die de groei op dit moment belemmert door toenemende onzekerheden en een economische snelheid die daardoor niet tot volle bloei/groei kan komen.

Voor de uitgebreide terugblik, visie en volledige punten van de visie: Klik hier