Terugblik
De belangrijkste conclusie voor het derde kwartaal van 2017 is dat er zeer weinig volatiliteit is geweest. In het tweede kwartaal gebeurde er al niet veel maar op dit moment is de volatiliteit naar het laagste niveau ooit gezakt. Dit betekent echter niet dat er geen wijzigingen in de portefeuille zijn geweest. Begin juli hebben we de regio’s opkomende markten en Japan opgehoogd ten laste van onze wereldwijde fondsen. In augustus hebben we onze passieve positie in Japan met een afgedekte Yen veranderd naar een actief beheerd fonds van Goldman Sachs met een open Yen positie.

Positieve bijdrage aan het resultaat;

  • Aandelen overwegen ten laste van obligaties.

De MSCI World index heeft tot op heden in 2017 een positief resultaat behaald van 1,75%. De MSCI World, waarbij het valutarisico is afgedekt (onze benckmark), heeft  dit jaar een rendement behaald 11,37%. Het verschil hierin wordt verklaard door de sterke euro ten opzichte van de andere valuta in de wereld.

  • Sector Technologie overwegen

Een van onze favoriete sectoren is Technologie. Met name onze positie in de Powershares QQQ heeft de afgelopen 9 maanden een positief resultaat opgeleverd van +7,30%.

  • Ophogen van de regio Opkomende Markten

Gedurende 2016 hebben wij onze posities in deze regio verhoogd. In juli van dit jaar hebben we dit nog iets versterkt. Dit jaar presteert het Robeco Emerging Conservative fonds +9,23%. Opgesplitst in 4,05% koerswinst en 5,18% dividend uitkeringen. Daarnaast is de meest positieve uitschieter India met een resultaat van +19,33% dit jaar.

Neutrale bijdrage aan het resultaat:

  • De grondstofprijzen zullen een stabiel tot licht stijgend patroon laten zien.

Bij een verder aantrekkende groei en productiebeperkingen was de verwachting dat de grondstofmarkt, en met name de olieprijs, in rustiger vaarwater zou komen. Na een rustige start in de eerste maanden van het jaar was de olieprijs in het tweede kwartaal hard weg gezakt.

Conclusie:
Tot op heden is 2017 geen eenvoudig beleggingsjaar geweest. Onze economische visie is nog grotendeels gelijk als aan het begin van het jaar. Een aantal posities die eerst nog negatief bijdroegen aan het resultaat zijn inmiddels weer hersteld. De dollar en de relatief grote positie in waarde aandelen drukken het resultaat maar dit wordt opgevangen door onze specifieke sector keuzes en regioverdeling. Daarnaast is er door de lage beweeglijkheid weinig ruimte geweest om met het actieve beleid van Vuurenvaart extra toegevoegde waarde te kunnen leveren. Wij voelen ons echter comfortabel bij de ingenomen posities en kijken vol vertrouwen uit naar de toekomst.

Voor de uitgebreide terugblik, visie en volledige punten van de visie: Klik hier