Op woensdag 3 januari 2018 is MIFID II van kracht. Deze nieuwe wetgeving zal ook voor u als belegger bij Vuurenvaart van invloed zijn. Wij willen u middels dit schrijven informeren over de impact van deze wetgeving.

Wat is het doel van MIFID II?

Het doel van MIFID II is het (meer) beschermen van beleggers en (meer) transparantie. Bijkomend is het doel dat de producten en diensten beter aansluiten op uw persoonlijke situatie.

Wat gaat u merken van MIFID II?

Dienstverlening van Vuurenvaart
Een van de belangrijkste speerpunten van MIFID II is beleggersbescherming. Dit zorgt ervoor dat we elke beleggingsbeslissing goed moeten onderbouwen en administreren. Om deze nieuwe wetgeving zo efficiënt mogelijk te verwerken en u zo goed mogelijk te bedienen hebben wij een groot deel van onze klanten omgezet naar ‘Vermogensbeheer’.

De wetgeving laat het echter niet toe om alle klanten van Vuurenvaart te bedienen onder het concept ‘Vermogensbeheer’. Wij hebben er daarom voor gekozen om ook de bedieningsconcepten ‘Execution Only’ en ‘Beleggingsadvies’ aan te bieden.

Execution Only
In het bedieningsconcept ‘Execution Only’ ontvangt u  GEEN ADVIES. U bent, als belegger, volledig verantwoordelijk voor de investering die u wilt doen. Wanneer u wilt gaan beleggen in complexe producten, zoals opties, zullen wij eerst moeten ‘toetsen’ of u de risico’s van dit specifieke beleggingsinstrument begrijpt.

Beleggingsadvies
In het bedieningsconcept ‘Beleggingsadvies’ ontvangt u advies over uw portefeuille. Uw beleggingsadviseur dient echter elke transactie te onderbouwen en teverklaren waarom deze transactie passend is voor u en uw beleggingsportefeuille. Hierbij dient gekeken te worden naar uw kennis & ervaring, uw financiële positie, beleggingshorizon, risicobereidheid en de kosten van de transactie. Bij elke transactie moeten wij eerst deze onderbouwing opstellen en ‘toetsen’ of u de verbonden risico’s aan het financieel instrumenten begrijpt. De onderbouwing samen met de essentiële informatiedocument (zie onderstaande uitleg) dienen wij vervolgens vooraf aan u te overhandigen, voordat wij de transactie kunnen uitvoeren. Het bedieningsconcept ‘Beleggingsadvies’ is voor ons zeer bewerkelijk, waardoor wij dit bedieningsconcept maar aan een zeer selecte groep klanten kunnen aanbieden.

Bericht bij een waardedaling van uw portefeuille
Vuurenvaart dient u actief te informeren als uw totale portefeuille met meer dan 10% is gedaald in een rapportageperiode (per kwartaal).

Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet zullen wij u actief telefonisch benaderen om u te informeren over deze gebeurtenis en u een toelichting geven over het ontstaan van deze daling en onze visie op de markt. In het verleden heeft een dergelijke situatie zich nog nooit voorgedaan en we gaan er van uit dat u dit ook nooit mee zult maken.

Bericht bij een waardedaling van specifieke posities
Vuurenvaart dient u te informeren bij meer dan 10% waardedaling van een specifiek financieel instrument waarbij extra risico’s worden gelopen, zoals opties (ook wel hefboomproducten genoemd). Wij zullen de risico’s van deze producten grondig met u doornemen en u dient er vervolgens mee in te stemmen dat wij u niet actief zullen informeren over een dergelijke waardedaling.

Essentiële-informatiedocument
Het essentiële-informatiedocument (Eid), ook wel bekend als het Key Investor Document (KID), geeft u inzicht in de werking en risico’s van een beleggingsproduct. In dit document vindt u de belangrijkste informatie over de risico’s, kosten en het beoogd rendement van het beleggingsproduct.

Klanten die beleggen volgens het bedieningsconcept ‘Beleggingsadvies’ en willen investeren in een complex product, zoals een gestructureerd product, opties en/of hedgefondsen, dienen eerst dit document te ontvangen voordat wij de transactie mogen uitvoeren.

Inzicht in uw totale beleggingskosten
In het jaarlijkse kostenoverzicht, die wij begin 2019 voor het eerst aan u zullen verstrekken, informeren wij u over de totale beleggingskosten van het afgelopen jaar. In dit overzicht treft u, naast de kosten van onze dienstverlening en de kosten van de bank, ook de kosten van derde partijen, zoals kosten in beleggingsfondsen. Een indicatief overzicht van de totale kosten voor onze dienstverlening vindt u terug in het documenten ‘Totale kosten Beleggingsdienstverlening Vuurenvaart’. Voor het PDF bestand: Klik hier