Terugblik
Terugkijkend kan gezegd worden dat 2017 een mooi, maar zeker geen makkelijk beleggingsjaar is geweest. Begin 2017 waren de vooruitzichten goed maar waren er veel onzekerheden. Wat gaat Trump doen in zijn eerste jaar als president? Hoe gaat Europa om met het opkomend populisme vooruitlopend op verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland? Hoe verlopen de Brexit onderhandelingen? En wat betekent dit voor de economische groei, de rente, de valuta’s en de beweeglijkheid van de markten?

Een jaar later is er veel meer rust en stabiliteit, zowel in de economie als op de financiële markten. Europa is politiek gezien in rustiger vaarwater gekomen, hierbij is de economische groei veel sterker dan verwacht aangetrokken. Trump heeft tot op heden weinig voor elkaar gekregen, maar de economie groeit onverminderd sterk door. Grote beweeglijkheid hebben we ook niet gezien doordat er steeds meer risico’s verdwenen.

Uiteindelijk hebben beurzen wereldwijd in koers een positief resultaat behaald. Door de sterke euro ten opzichte van alle andere valuta’s, en met name de dollar, heeft dit de positiviteit wat getemperd. Al met al kunnen we terugkijken op een jaar met positieve resultaten.

In de bijlage is een overzicht in hoeverre onze ingenomen posities een bijdrage hebben geleverd aan het resultaat.

Verwachting Q1 2018
Brengt 2018 meer stabiliteit en zekerheid is de hamvraag. De wereldwijde economische groeiverwachtingen zijn verhoogd van 3,5% in 2017 naar 3,8% in 2018. De vertrouwensindicatoren staan hoog en in de meeste landen daalt de werkloosheid sterk. Mogelijke forse belastingverlagingen uit de VS stuwen het positieve sentiment extra met hoger dan verwachte inflatie als risico. Uiteraard zijn er ook hordes te nemen, zoals;  verkrapping van monetaire verruiming, diverse verkiezingen, technologische innovaties, maatschappelijke veranderingen en geopolitieke spanningen. 2018 beloofd wederom een uitdagend jaar te worden. In de volledige Visie bespreken wij kort de grootste uitdagingen en risico’s voor het rendementen van uw portefeuille.

Voor de uitgebreide terugblik, visie en volledige punten van de visie: Klik hier