“Ons doel is om u te ontzorgen”

Terugblik
Na een rustige start van 2018 vertoonde het 2e kwartaal gelukkig meer beweeglijkheid. De ontvangen kwartaalcijfers waren goed te noemen. Opvallend is dat het niet presteren van bedrijven hard werd afgestraft en goede cijfers juist werden gewaardeerd, naar onder of boven met percentages van 10% of meer.

Onder het bewind van Trump heeft Amerika importtarieven op staal en aluminium ingevoerd. Europa en China reageren met tegenmaatregelen, waardoor de dreiging van een handelsoorlog toegenomen is. Trump probeert verdeeldheid te zaaien door de handelsverdragen met bondgenoten op scherp te zetten en de besprekingstafel met gezworen vijanden als Noord-Korea en Rusland te delen. Trumps dreiging van extra importtarieven op de Chinese IT hebben geleid tot winstnemingen in de laatste weken van het 2e kwartaal. Door deze dreiging doen beleggers een stapje terug, met directe gevolgen voor de aandelenmarkt.In Europa heerst onrust, mede veroorzaakt door; De Italiaanse politieke instabiliteit , waarbij de discussie over de Euro en de begrotingsdiscipline een grote rol speelt; In Duitsland speelt de verdeeldheid van de 2 grootste politieke partijen over het migratie beleid; In het Verenigd Koninkrijk lukt het niet de Brexit handen en voeten te geven.

Binnen de opkomende markten zien we 2 sporen. Enerzijds de groei van Aziatische markten, dankzij het “Belt en Road” programma (een soort Marshallplan voor heel Azië ter bevordering van stabiele groei en investeringsklimaat). Anderzijds de beursdalingen in China, Rusland, Turkije en Brazilië op basis van handelsbelemmeringen, sancties of verkiezingen.

Het afgelopen kwartaal is de USD sterker geworden ten opzichte van de Euro.
Bovenstaande factoren hebben mede geleid tot een aantal mutaties in de portefeuille.

Verwachting
De komende jaren zien wij 2 belangrijke bewegingen wereldwijd:
1. Technologische innovatie en verandering, wereldwijd en in iedere sector.
2. De verschuiving van de economische macht van West naar Oost.

Deze bewegingen bieden kansen maar zorgen ook voor spanningen bij burgers en de politiek. Maar ook de politieke onrust, populisme, in Europa zou weer verder op kunnen laaien zoals recentelijk bleek in Italië. Dit leidt in ieder geval tot een toename van de volatiliteit op de financiële markten.Daarnaast zitten we in een periode waarin de Centrale Banken in de wereld zich weer terug gaan trekken. In Amerika wordt de korte rente stelselmatig verhoogd en wordt iedere maand weer geld uit het systeem gehaald. In Europa zal de geldkraan aan het eind van het jaar volledig dichtgedraaid worden. Hierbij is wel aangegeven dat de korte rente minimaal tot na de zomer 2019 op het huidige lage niveau gehandhaafd zal blijven. Het gevolg is dat in 2019 alleen Japan nog geld bijdrukt en er per saldo wereldwijd geld uit het financiële systeem wordt gehaald. Dit is in de historie nog nooit voorgekomen, dus iedereen is benieuwd of én wat voor impact dit zal hebben.

Dit alles vindt plaats in een economie die wereldwijd groeit. De verwachting is dat de groei de komende periode nog aan zal houden. Aandelen blijven daarom onze favoriete beleggingscategorie. Actief beleid en een goede selectie zullen bepalend zijn.

Economische groeiverwachtingen
Wereldwijd zal de economische groei de komende jaren rond de 4% liggen. Hierin nemen we mee de groeiverwachtingen van de verschillende markten. In de Verenigde Staten verwacht men dat de groei door zal zetten. In Europa zal de groei nog iets verder afvlakken door de grote impact van de handelsbelemmeringen. De opkomende markten zullen voor het grootste deel verantwoordelijk zijn voor de wereldwijde groei, ondanks de drukkende effecten van de handelsoorlog. Voor ons is dit aanleiding om de belangen te verhogen.

Voor de uitgebreide terugblik, visie en volledige punten van de visie: Klik hier