Het derde kwartaal staat seizoensmatig bekend als een relatief saaie periode met weinig handel en vaak lagere koersen. Ook in 2018 is dit weer het geval geweest. In juli liepen de beurzen wereldwijd nog op, maar in augustus en met name in september zijn alle winsten weer ingeleverd.

Juli was positief, als gevolg van de goede kwartaalcijfers die een beeld geven van de groei van de wereldeconomie. De onrust is met name veroorzaakt door de verder escalerende handelsoorlog tussen de VS en China. De eerder aangekondigde importtarieven op $200mrd dollar aan Chinese goederen is daadwerkelijk ingevoerd. Het feit dat er een importtarief is ingevoerd van 10%, in plaats van de gevreesde 25%, heeft de markt weer iets doen herstellen.

Verwachting:
Onze lange termijn visie voor de komende jaren is ongewijzigd. We houden vast aan 2 belangrijke bewegingen wereldwijd:

  1. Technologische innovatie en verandering, wereldwijd en in iedere sector.
  2. De verschuiving van de economische macht van West naar Oost.

Beide factoren generen kansen maar zorgen ook voor spanningen. Dit komt terug in de verder toenemende handelsoorlog tussen Amerika en de rest van de wereld, evenals politieke onrust en opkomend populisme.

Daarnaast zitten we in een periode waarin de Centrale Banken in de wereld zich weer terug gaan trekken. In 2019 zal alleen Japan nog geld bijdrukken en wordt er per saldo wereldwijd geld uit het financiële systeem gehaald. Dit is in de historie nog nooit voorgekomen. Dat betekent dat iedereen benieuwd is of, en wat voor impact dit zal hebben.

Opkomende markten:
De groei vooruitzichten voor de opkomende markten zijn  naar beneden toe bijgesteld, maar blijven relatief hoog. Voor China wordt in 2019 een groei verwacht van 6,0% en voor India zelfs 7,4%. Hiermee blijven deze regio’s een belangrijke motor van de wereldwijde groei. Dit jaar hebben de markten onder druk gestaan. Hierdoor is de waardering gemiddeld lager dan in het westen, terwijl de groeiverwachtingen hoger zijn.

Voor de uitgebreide terugblik, visie en volledige punten van de visie: Klik  hier