Terugblik

We hebben een mooi 2e kwartaal achter de rug, de MSCI World is met 3,7% gestegen, dit jaar is de index met 17,8% toegenomen. De wereldwijde obligatie index is met 2,7% gestegen, dit jaar is de index met 4,3% toegenomen. Het 2e kwartaal is dan ook zowel voor de aandelen als de obligatiemarkt positief geëindigd. Beweeglijk was het wel dit kwartaal. April 2019 liet nog een forse stijging zien, in mei ging het hard onderuit, om weer te herstellen in juni. De belangrijkste aanleiding voor de daling in mei was het opnieuw oplaaien van de handelsoorlog tussen Amerika en China.

Verwachting

Dit kwartaal zal gekleurd worden door de centrale banken en de renteontwikkelingen. Tevens zal de nog voortdurende handelsoorlog tussen Amerika en China van grote invloed zijn op de wereldeconomie. De verwachting is dat de onzekerheid nog even aanblijft en zowel een positief als negatief effect zal hebben op de markt.

Maar hoe zit het nu werkelijk met de economische groei en inflatie in de wereld, en hoe verhoudt zich dit tot het vorige kwartaal? De grafieken in de bijlage geven de huidige verwachtingen in economische groei en inflatie weer.

Voor de uitgebreide terugblik en uitgebreide visie: klik hier

U kunt inloggen met de gebruikersnaam: Vuurenvaart en het bij u bekende wachtwoord. Mocht u deze niet meer weten, kunt u een e-mail sturen naar birgit@vuurenvaart.nl