De financiële markten zijn de afgelopen weken zeer hard gedaald als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het Corona virus. Dit is de eerste echte pandemie sinds de uitbraak van de Spaanse griep tussen 1918 en 1919. De globalisering heeft ervoor gezorgd dat het virus veel sneller om zich heen grijpt dan 100 jaar geleden. In eerste instantie is het risico onderschat, zowel door beleidsmakers als door de financiële markten.

Waarom kelderen de beurzen?
De snelheid van deze daling is groter dan tijdens de uitbraak van de kredietcrisis in 2008. De onzekerheid is groot op dit moment waardoor het lastig is om een prijs te bepalen voor de waarde van aandelen en obligaties.
De economie wordt op dit moment in het hart geraakt, namelijk die van de consumentenuitgaven. Deze is van de ene op de andere dag tot stilstand zijn gekomen. Door het al dan niet verplicht thuisblijven van mensen daalt de productie en de wereldhandel. Hierdoor is er veel onzekerheid over de toekomst van bedrijven en de schade die dit tot gevolg heeft. In onzekere tijden is het moeilijk om een prijs te bepalen voor (financiële) bezittingen. De gevolgen zijn grote dalingen en grote schommelingen die wij nu zijn in de financiële markten.

Wanneer stopt dit?
In eerste instantie is het nu van belang om de uitbraak van het virus onder controle te krijgen. De harde maatregelen die nu worden genomen hebben als doel om de snelheid van de verspreiding te verlagen. In de komende 2 tot 3 weken zal duidelijk worden of dit effect heeft of dat deze nog verder aangescherpt moeten worden.

Wanneer de piek van de besmettingen achter de rug is zal geleidelijk de activiteit weer toenemen. Hierbij is het van belang dat er in de tussentijd niet te veel kapot gemaakt is. Mensen die weer aan het werk kunnen moeten wel naar een bedrijf terug kunnen gaan dat niet failliet is. Hierbij is de rol van overheden wereldwijd cruciaal om niet onnodige schade aan de economie toe te brengen. Niet alleen voor de bedrijven en de werkgelegenheid maar ook voor de stabiliteit van banken en het financiële systeem. Zowel vanuit regeringsleiders, het IMF en centrale bankiers is deze bereidheid aanwezig. Als we iets geleerd hebben van de kredietcrisis is het wel om dit snel en adequaat aan te pakken.

Wat doet Vuurenvaart op dit moment?
De verwachting is dat de verspreiding van het virus de komende weken eerst nog toeneemt met alle negatieve berichtgeving als gevolg. Ergens in deze periode zal om een omslagpunt liggen waarbij het aantal nieuwe besmettingen afneemt, mensen weer hersteld zijn en de strenge maatregelen weer langzaam afgebouwd kunnen gaan worden.
Als beleidsmakers in de komende weken ervoor kunnen zorgen dat er niet onnodig veel bedrijven failliet gaan kan een snel herstel van de economie en de financiële markten volgen.
Hier zitten echter nog grote risico’s en onzekerheden in. Wij kiezen er daarom voor om op dit moment de portefeuilles zo veel mogelijk in stand te houden, de tussentijdse schommelingen te accepteren en pas weer in te grijpen als de komende weken de vooruitzichten veranderen. Dit kan zowel positief als negatief zijn.

In onze positionering hebben wij al een geruime tijd de nadruk gelegd op technologische innovatie. Bij een herstel van de markten zijn dit ook de bedrijven die het meeste kunnen profiteren. Technologische innovatie zal een belangrijke factor zijn en worden om dit soort uitbraken in de toekomst te kunnen verminderen.

Wat kunt u verwachten van Vuurenvaart
De ontwikkelingen en de veranderingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Wij zullen wekelijks met een update komen over welke ontwikkelingen wij zien, wat de impact hiervan is en hoe wij ons beleggingsbeleid hierop aan passen.
Mocht u in de tussentijd nog vragen of opmerkingen hebben dan staan wij altijd telefonisch voor u klaar.

Wij wensen iedereen veel gezondheid en succes toe in deze spannende en bijzondere tijd. Pas goed op elkaar.

Het volledige team van Vuurenvaart