Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u wekelijks op de hoogte houden over de ontwikkelingen op de financiële markten, onze visie en de acties die Vuurenvaart heeft ondernomen.

Ontwikkelingen
Vorige week gaven we al aan dat er twee zaken cruciaal zijn. De belangrijkste prioriteit is de uitbraak van het Covid-19 virus onder controle te krijgen en het aantal nieuwe besmettingen omlaag te krijgen. Hierbij is het van belang om de schade aan de economie zo veel als mogelijk te beperken.

De afgelopen week heeft iedereen kunnen zien dat wereldwijd steeds meer beperkende maatregelen zijn genomen met alle economische gevolgen en onzekerheid van dien. Uit Italië komen nu de eerste voorzichtige berichten dat de extra genomen maatregelen effect lijken te hebben. Voor de rest van Europa en Amerika zal het de komende weken echter eerst nog slechter worden voordat het beter wordt.

Door overheden en centrale bankiers zijn de afgelopen week acties ondernomen op een schaal die we nog nooit eerder hebben gezien. Overheden laten de staatsschuld fors oplopen door het uit- of afstellen van belastinginkomsten en er wordt versneld geld uitkeert aan burgers en bedrijven om het wegvallen van inkomsten te compenseren.

Wie financiert al deze extra schuld? De centrale banken. Dit doen ze door geld bij te drukken. De Amerikaanse centrale bank heeft inmiddels al aangegeven dat hier geen limiet op zit. Wat de gevolgen van deze financiële bazooka, zoals het inmiddels genoemd wordt, zijn, is op dit moment moeilijk te overzien. Een ding is zeker, de rente zal nog heel lang heel laag blijven.

Op de aandelenmarkten in Europa en Azie zien we enige vorm van stabilisatie, al blijft de beweeglijkheid hoog. De obligatiemarkten blijven ook niet gespaard in deze daling. In Europa liepen vorige week de staatsrentes op tot het moment dat de ECB ingreep door dit papier op te gaan kopen. Bedrijfsobligaties werden, door acties van de Centrale banken, verkocht tegen iedere prijs waardoor koersdalingen van 5% tot 15% eerder regel dan uitzondering waren.

Visie Vuurenvaart
Paniek en onzekerheid hebben de overhand op dit moment. De koersen staan hierdoor fors onder druk. Het ingrijpen van overheden en centrale bankiers hebben effect gehad. De markten kunnen echter pas echt tot rust komt als er meer duidelijkheid komt over het inperken van het Covid-19 virus. Verkopen heeft daarom in deze fase geen zin. De prijsvorming is slecht en daarnaast is het ook zeer lastig om te bepalen wanneer een aankoopmoment zich voordoet. De kans dat hiermee meer schade voor de lange termijn wordt toegebracht is groot. Dit betekent niet dat we stil zitten.

Mede op basis van de input van UBS hebben wij 3 scenario’s benoemd. In onze komende kwartaalvisie zullen wij hier uitgebreid bij stil staan. Ons basis scenario is dat de piek van het aantal besmettingen in Europa en VS ergens in het midden van april zal liggen. Vanaf half mei kunnen de restricties versoepeld worden, maar het blijft lastig om het virus te vernietigen waardoor dit voor sommige landen en sectoren veel langer kan duren dan verwacht. Een gevolg hiervan is dat niet alle bedrijven gered kunnen worden. Financiële gezondheid van een onderneming wordt belangrijker naarmate de lockdowns langer gaan duren. De economie laat vervolgens een U-curve zien. Na de forse daling van activiteiten volgt een periode van stabilisatie en richting het eind van het jaar veert de economie weer gedeeltelijk op. Markten kijken altijd 6 tot 12 maanden vooruit, waardoor beurzen wereldwijd aan het eind van het jaar fors hoger kunnen staan dan het huidige niveau.

Acties Vuurenvaart
Om de juiste richting en herstel van wereldwijde economisch groei te kunnen bepalen moeten de markten eerst tot bedaren komen. Op dit moment zijn wij aan het bepalen welke gevolgen dit heeft over de volle breedte van de portefeuilles. Welke bedrijven kunnen van deze crisis profiteren en voor welke bedrijven zien wij geen toekomst. Deze uitbraak verandert de manier waarop mensen naar de wereld kijken en hoe ze hun leven inrichten. Denk hierbij aan online shopping, meer thuis werken en financiële technologie. Daarnaast zijn wij aan het bepalen wat de gevolgen van de stimuli van overheden en centrale banken zijn en welke kansen en bedreigingen dit met zich meebrengt.

Wij denken daarom dat de huidige digitale revolutie, door het Covid-19 virus in een verdere stroomversnelling terecht komt.

Wij wensen iedereen veel sterkte en gezondheid toe in deze onzekere tijd.

Het volledige team van Vuurenvaart