Door middel van deze nieuwsbrief houden wij u wekelijks op de hoogte van de ontwikkelingen op de financiële markten, onze visie en de acties die Vuurenvaart heeft ondernomen.

Ontwikkelingen
de aandelenmarkten zijn de afgelopen week wereldwijd weer gestegen. Wereldwijd staan indices meer dan 15% hoger dan het dieptepunt. Dit gebeurt in een omgeving waarbij het aantal COVID-19 besmettingen wereldwijd nog steeds exponentieel stijgt en steeds meer landen het gewone leven stil leggen om dit een halt toe te roepen.
De belangrijkste aanleiding voor deze stijging is de enorme hoeveelheid geld die bijgedrukt wordt en de plannen om de staatsschuld fors op te laten lopen. In Amerika is $ 2.000 mrd vrijgemaakt om de economie te ondersteunen. Daarnaast voorziet de Amerikaanse Centrale Bank (FED) in voldoende liquiditeit om alles te financieren. Hierbij heeft de FED al aangegeven dat er geen maximum zit in het bijdrukken van geld. In een maand tijd is de balans van de FED al met $1.000 mrd toegenomen en dan moeten alle steunmaatregelen nog ten uitvoer worden gebracht. Al dit geld vindt zijn weg ook naar de financiële markten en zorgt voor de huidige stijging.

Visie Vuurenvaart
De komende weken zal de berichtgeving omtrent het COVID-19 virus en de economische gevolgen hiervan nog in negatieve zin de boventoon voeren. De ergste onrust en beweeglijkheid is iets gedaald door het actieve beleid van overheden en centrale banken. In de komende weken zal blijken, wanneer restricties weer langzaam opgeheven kunnen worden en de economische activiteit weer toe kan gaan nemen, wat de impact is op de wereldwijde economische groei. Afhankelijk van deze uitkomsten zal blijken of het gevoerde beleid ook daadwerkelijk een bodem onder de financiële markten heeft gelegd.

In China is het virus deels onder controle en zien we dat de economische activiteit weer toeneemt. Wij denken dat dit op dit moment een meer interessante regio is om in te investeren aangezien de onzekerheid hier minder groot is en zowel de waarderingen als de vooruitzichten aantrekkelijk zijn.

Acties Vuurenvaart
Wij handhaven onze posities in aandelen omdat wij verwachten dat de economie uiteindelijk zal herstellen en de komende periode interessante instapmomenten zullen zijn. Wij houden echter nog rekening met een hogere beweeglijkheid, met name in Amerika, omdat we nog onvoldoende tekenen zien dat het COVID-19 virus onder controle is gebracht.

Wij hebben, na de recente stijging, het belang is de VS gedeeltelijk afgebouwd ten gunste van China. De risico’s in deze regio achten wij nu kleiner dan in Amerika. De Chinese economie lijkt zich sneller en eerder te herstellen dan de rest van de wereld.

Communicatie Vuurenvaart
We zien dat de negatieve effect van het virus voor een deel is ingeprijsd en de markt in een rustiger vaarwater terecht is gekomen. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal de markt weer in beweging komen. Wij zullen tot die tijd geen wekelijkse nieuwsbrief sturen. Begin april zullen wij, zoals gebruikelijk, onze visie voor het komende kwartaal uitbrengen. Hierin zullen we uiteraard ook stil gestaan bij de impact van het COVID-19 virus.
De adviseurs van Vuurenvaart staan altijd tot uw beschikking voor vragen en om u bij te praten over onze visie en eventuele aanpassingen aan de portefeuille.

Wij hopen dat u en de mensen in uw omgeving deze periode in goede gezondheid doorkomen.

Het volledige team van Vuurenvaart