Terugblik 1ste kwartaal 2020

Het zal u niet verbazen dat het 1ste kwartaal van 2020 een van de slechtste kwartalen ooit in de geschiedenis is geworden waarbij diverse snelheidsrecords zijn gebroken. De snelste daling van de aandelenmarkt, de snelste afname van de economische groei, de grootste daling van olieprijs, de snelste stijging van de werkeloosheid in Amerika, maar de snelste en grootste maatregelen van centrale banken wereldwijd.

De aanleiding is duidelijk. De wereldwijde uitbraak van het Corona virus (Covid-19). In februari werd bekend dat bepaalde delen in China te maken hadden met de uitbraak van het virus en dat productie tijdelijk werd stil gelegd. Na een beperkte negatieve reactie herstelden de markten weer snel in de veronderstelling dat China met hard ingrijpen de verspreiding van het virus kon inperken en dat dit, net zoals bij eerdere uitbraken van SARS en MERS, beperkt zou blijven tot deze regio met relatief weinig economische schade.

Vanaf eind februari werd duidelijk dat het virus zich zeer snel aan het verspreiden was over de hele wereld en dat er ongekende maatregelen nodig waren om de verspreiding te vertragen, met alle economische gevolgen van dien.

Deze negativiteit werd nog verder versterkt door de forse daling van de olieprijs. Rusland en de OPEC konden het niet eens worden over een verlaging van de olieproductie nu de vraag plotseling terugliep. Als reactie werd de productie door de OPEC verhoogd in plaats van verlaagd met als gevolg een zeer forse daling van de olieprijs.

De piek in de onzekerheid lag rond half maart. Er waren op dat moment oprechte zorgen over de toekomst van het financiële systeem en het wel of niet open houden van financiële markten. Door adequaat ingrijpen van centrale banken en overheden is deze onzekerheid weer afgenomen waardoor financiële markten een herstel hebben laten zien.

De visie, zoals wij deze 3 maanden geleden gepresenteerd hebben, met een verwachting voor de economische groei en de bijbehorende positionering is hiermee achterhaald en dient aangepast te worden. De afgelopen jaren hebben we helaas vaak gezien dat een lange termijn visie, de basis van een beleggingsportefeuille, door onverwachte ontwikkelingen aangepast moet worden. Zowel in negatieve en positieve zin zijn de uitslagen veel groter geweest dan van tevoren verwacht was.

Verwachtingen (2e kwartaal) 2020

De uitbraak van het Covid-19 virus wereldwijd heeft tot gevolg dat alle verwachtingen en voorspellingen drastisch aangepast moeten worden. Hierbij willen wij onderscheid maken tussen de impact op korte en op lange termijn.

Korte termijn (3 tot 9 maanden)

Op korte termijn dient de verspreiding van het virus onder controle te worden gebracht. Hiervoor worden wereldwijd maatregelen genomen die de economie schade toebrengen. Beleidsmakers (overheden en centrale banken) nemen maatregelen om de schade aan de economie te beperken. Dit gebeurt in een omvang zoals we nog nooit gezien hebben wat zorgt voor onzekerheid.

De huidige situatie in de mondiale economie waarin we nu leven is nog nooit eerder voorgekomen. Hierbij lichten wij drie mogelijke situatie toe:

Voor de uitgebreide en volledige terugblik en uitgebreide visie: klik hier

U kunt inloggen met de gebruikersnaam: Vuurenvaart en het bij u bekende wachtwoord. Mocht u deze niet meer weten, kunt u een e-mail sturen naar info@vuurenvaart.nl