In onze beleggingsvisie voor 2022 van 3 maanden geleden was de belangrijkste aanjager voor de economie de heropening van de wereld na de uitbraak van het Covid-19 virus. De onverwachte oorlog in de Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat de onzekerheid over het economisch herstel is toegenomen. Het gevolg is een daling van de financiële markten en een toegenomen beweeglijkheid. Voor de start van de oorlog waren financiële markten al gedaald. Centrale bankiers in zowel Amerika als Europa gaven aan dat de inflatie langer op een hoog niveau zou blijven en dat meer maatregelen nodig zouden zijn. Het gevolg hiervan was een stijging van de rente met een langere looptijd. Hierdoor daalden niet alleen de aandelen maar ook de obligaties waardoor deze categorie geen bescherming bood.

Het uitbreken van de oorlog is in de eerste plaats een enorm drama voor iedereen die hierdoor direct worden geraakt. De reactie van het Westen voor breed gedragen economische sancties aan het adres van Rusland hebben geleid tot een hogere onzekerheid. De economische groei zal hierdoor waarschijnlijk lager uitkomen. De grondstofprijzen zijn fors gestegen wat tot een hogere inflatie zal leiden. In hoeverre zal het beleid van centrale banken aangepast worden als aan de ene kant de inflatie verder oploopt en aan de andere kant de economie minder hard groeit. Wat wordt de reactie van overheden als de economie minder hard groeit en de koopkracht van burgers daalt. Vragen en onzekerheden die ervoor hebben gezorgd dat financiële markten verder daalden en wat tot grote beweeglijkheid heeft geleid.

Voor de komende maanden zal het verdere verloop van de oorlog in de Oekraïne een grote stempel drukken op de financiële markten. Op dit moment is ons basisscenario dat er richting de zomer een “staakt het vuren” zal komen. De onzekerheid is op dit moment echter groot. Investeringen in Amerikaanse dollars en olie aandelen zijn in deze periode een goede bescherming tegen een verdere escalatie. De verwachte economische groei voor 2022 is naar beneden bijgesteld. Waar begin dit jaar nog rekening werd gehouden van een groei boven de 4% voor zowel Amerika als Europa is deze verwachting voor beide regio’s inmiddels gedaald tot onder de 3%. Wij verwachten dat de negatieve impact op de economische groei voor Europa veel groter zal zijn dan voor andere delen van de wereld. Europa wordt relatief hard geraakt wordt door de aan Rusland opgelegde sancties en de afhankelijkheid van Russische grondstoffen. Op de korte termijn zijn de
risico’s in Europa, zowel wat betreft de impact op de economie als de verdere escalatie van de oorlog het grootst. We hebben daarom onze belangen in Europa verlaagd ten gunste van Amerika.

Voor de uitgebreide en volledige terugblik en uitgebreide visie: klik hier

U kunt inloggen met de gebruikersnaam: Vuurenvaart en het bij u bekende wachtwoord. Mocht u deze niet meer weten, kunt u een e-mail sturen naar info@vuurenvaart.nl