1. Begrijpen

Om uw wensen en doelstellingen in kaart te brengen, bespreken wij eerst uw huidige gezins- en inkomenssituatie, vermogenspositie en uw kennis en ervaring met beleggen. Vervolgens bepalen wij samen met u, uw beleggingsprofiel en de beleggingsstrategie.

2. Voorstel

Uitgaande van uw beleggingsprofiel stellen wij een vermogensplan op. Hierbij houden wij rekening met uw financiële wensen en doelstellingen. In ons plan laten wij zien hoe wij het vermogen verdelen over de diverse beleggingsinstrumenten. Per beleggingsprofiel werken wij met bandbreedtes waarbinnen belegd kan worden. Afhankelijk van de marktontwikkelingen over- of onderwegen wij een bepaalde beleggingscategorie binnen de vastgestelde bandbreedtes.

Stap 3 & 4

“Uw persoonlijke en financiële wensen zijn leidend voor invulling van de beleggingsportefeuille”

“Uw persoonlijke en financiële wensen zijn leidend voor invulling van de beleggingsportefeuille”

3. Beslissen & uitvoering

Uiteraard zorgen wij voor de praktische implementatie en uitvoering van uw beleggingsportefeuille. In de beleggingsportefeuilles van Vuurenvaart (zowel advies als beheer) wordt belegd in de beleggingscategorieën aandelen, obligaties, beleggingsfondsen (actieve en passieve beleggingsfondsen), alternatieve beleggingsfondsen, grondstoffen en liquiditeiten. Vuurenvaart heeft een breed universum en kan beleggen in wereldwijde assets. Desgewenst over- of onderwegen we specifieke sectoren of regio’s in de beleggingsportefeuille.

4. Nazorg & beheer

Natuurlijk houdt onze dienstverlening niet op bij het inrichten van uw beleggingsportefeuille. Wij beheren uw portefeuille actief. Wij benaderen u proactief met nieuwe
beleggingsoplossingen en bespreken regelmatig de voortgang van de portefeuille..

Neem contact met ons op