De prijzen van risicovollere beleggingen hebben het in de eerste helft van dit jaar verrassend goed gedaan, ondanks het krappere monetaire beleid, de bankproblemen in de VS, de pessimistische boodschap die vooruitkijkende indicatoren geven en de zorgen over het schuldenplafond.
Voor de tweede helft van het jaar verwachten we een hogere volatiliteit en houden we rekening met een risk-off fase. Er zal meer duidelijkheid komen in hoeverre de gestegen rente invloed heeft op de winstgevendheid van bedrijven, de economische groei en de inflatie.

Onze overweging in aandelen hebben we teruggebracht, met name in de regio Amerika. De huidige hoge waardering, in combinatie met de verwachte vertraging van de economische groei, zijn hierbij de belangrijkste argumenten.

Obligaties zijn weer een interessante beleggingscategorie een passend alternatief voor aandelen, nu de rente is gestegen. Hierbij hebben we een voorkeur voor kortlopende obligaties aangezien de rente van deze type leningen het hoogst is en het risico op verder stijgende rentes het laagst.

Onze uitgebreide visie kunt u terugvinden in MyRapper of klikĀ hier.