Werkwijze vermogensbeheer

1. Begrijpen

Om uw wensen en doelstellingen in kaart te brengen, bespreken wij eerst uw huidige gezins- en inkomenssituatie, vermogenspositie, uw kennis en ervaring met beleggen en uw duurzaamheidsvoorkeuren. Vervolgens bepalen wij, samen met u, uw beleggingsprofiel. Dit geeft aan hoe de verhouding is tussen rendement en risico. Tevens bepalen we samen met u de beleggingsstrategie die wij gaan hanteren.

2. Voorstel

Uitgaande van uw beleggingsprofiel stellen wij een vermogensplan op. Dit is een financieel plan waarbij wij kijken naar uw wensen en uw doelen. In dit plan laten wij zien hoe wij het vermogen verdelen over de diverse beleggingsinstrumenten. Per beleggingsprofiel werken wij met bandbreedtes waarbinnen belegd kan worden. Afhankelijk van de marktontwikkelingen over- of onderwegen wij bepaalde regio’s en sectoren.

3. Beslissen & uitvoering

Uiteraard zorgen wij voor de praktische implementatie en uitvoering van uw beleggingsportefeuille. Vuurenvaart heeft een breed universum en kan beleggen in wereldwijde assets. In de beleggingsportefeuilles van Vuurenvaart wordt belegd in de volgende beleggingscategorieën:

  • Aandelen
  • Obligaties
  • Beleggingsfondsen (actieve en passieve beleggingsfondsen)
  • Liquiditeiten

4. Nazorg & beheer

Natuurlijk houdt onze dienstverlening niet op bij het inrichten van uw beleggingsportefeuille. Wij beheren uw portefeuille actief. Wij benaderen u proactief met nieuwe beleggingsoplossingen en bespreken regelmatig de voortgang van de portefeuille.