Het jaar 2024 is goed uit de starblokken gekomen waardoor we het afgelopen kwartaal een mooi rendement hebben behaald in de portefeuilles.

Wij handhaven onze neutrale positionering in zowel aandelen als obligaties. Ondanks de forse stijging van de aandelenmarkten in het afgelopen kwartaal, verwachten wij dat bedrijven die kunnen profiteren van aanhoudende structurele trends, bijvoorbeeld in de technologiesector, verder kunnen stijgen.

We behouden op dit moment onze voorkeur voor kortlopende obligaties. Een gemiddeld hoger rendement dan langlopende obligaties tegen een lagere beweeglijkheid. Ontwikkelingen, zoals een  renteverlaging van de ECB,  zou ons kunnen doen besluiten de looptijd van uw obligatie portefeuille te verhogen.

Onze uitgebreide visie kunt u terugvinden in MyRapper of klik hier.

Onze resultaten van de modelportefeuille kunt u terugvinden in MyRapper of klik hier.