Een sneller dan verwachte daling van inflatie, arbeidskrapte, relatief hoge lonen en een sterke consumptiekracht, zijn belangrijke drijvers die pleiten voor een zachte landing in de belangrijke economische regio’s Amerika en Europa.

Het verleden heeft ons geleerd dat inflatie een kleverig component kan zijn, die mogelijk langer
bestreden moet worden dan markten nu inprijzen. De ontwikkeling van prijzen van energie, voeding, lonen en huizen zijn indicatoren die centrale banken nauwgezet volgen.
Wij hebben binnen aandelen een voorkeur voor bedrijven die meer ongevoelig voor deze variabelen zijn. Bedrijven met een solide balans, stabiele omzet/winst groei en onderscheidend vermogen zijn hier een voorbeelden van. Op dit moment hebben we een voorkeur voor bedrijven in de technologische sector.

De obligatiemarkten bewegen zeer volatiel en laveren tussen hoop op sneller dalende inflatie en kans op lager dan verwachte economische groei in. Wij kiezen er daarom voor om nu te beleggen in kortlopende obligaties. Hierdoor sluiten we volatiliteit voor een groot deel uit maar tegen een marktconform rendement van ruim 4% op jaarbasis.

Onze uitgebreide visie kunt u terugvinden in MyRapper of klik hier.

Onze resultaten van de modelportefeuille kunt u terugvinden in MyRapper of klik hier.