SamenvattendIn het derde kwartaal hebben de aandelenmarkten een groot deel van de winst, die eerder dit jaar was behaald, weer ingeleverd. Als gevolg hiervan is de waardering weer een stuk aantrekkelijker geworden. Als gevolg van de onzekerheid over de toekomstige groei, handhaven we echter onze neutrale weging voor aandelen met zowel een voorkeur voor waarde aandelen als Amerikaanse technologiebedrijven.

In de huidige hoge rente-omgeving zijn kortlopende obligaties een goede bescherming en buffer in periodes van onzekerheid en beweeglijkheid. Het is nog te vroeg om de rente langer vast te gaan zetten maar dit moment komt wel dichterbij.

TerugblikAandelenmarkten in het Westen hebben tot begin augustus zeer goed gepresteerd. In de maanden augustus en september is echter een groot deel van deze winst weer ingeleverd. De economische groei en bedrijfswinsten waren in het eerste half jaar beter dan verwacht, ondanks de verdere stijging van de korte en de lange rente. In de laatste 2 maanden bleek uit veel economische data, dat de groei alsnog begint af te nemen. Hierdoor neemt de kans op een recessie toe met als gevolg een daling van de aandelenmarkten. Binnen de categorie aandelen is de stijging dit jaar voornamelijk te danken aan de ontwikkelingen in ‘kunstmatige intelligentie’, ‘afslank medicatie’ en de opgelopen energieprijzen. Overige sectoren hebben gemiddeld tot matig gepresteerd. Hierbij werden met name grote technologiebedrijven, die voor een groot deel verantwoordelijk waren voor de stijging, ingeruild voor meer defensieve aandelen in onder andere de energie- en bankensector.

VisieDe werkgelegenheid in de ontwikkelde economieën is nog steeds hoog, de werkloosheid in de VS is gemiddeld laag met 3,8%. Een recessie lijkt daarbij niet passend. Een dalende groei in China, een aanhoudend hogere inflatie en daardoor voor een langere tijd hogere korte rentes leggen een druk op de groeiverwachtingen wereldwijd.
Voor de komende kwartalen verwachten we een relatief lage economische groei. De inflatie zal geleidelijk verder dalen maar in 2024 nog boven de doelstelling van 2% blijven. Belangrijke centrale banken zoals de FED en ECB zullen voorzichtig zijn met het te snel verlagen van de korte rente. De hoge schulden bij zowel overheden als bedrijven zullen als gevolg van de gestegen rente steeds zwaarder op de investeringen en groei gaan drukken. Oplopende begrotingstekorten van overheden leiden tot bezuinigingen en/of belastingverhogingen wat zijn weerslag heeft op consumentenbestedingen. Het zal moeilijker worden voor bedrijven om de prijzen verder te verhogen nu de inflatie lager is. Als gevolg van prijsdruk en lagere consumptie kunnen de bedrijfswinsten onder druk komen te staan.Een aanhoudende bovengemiddelde groei van de bedrijfswinsten verwachten we met name in de technologie sector, als gevolg van de ontwikkelingen en investeringen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast hebben deze bedrijven netto geen schuld en profiteren ze juist van de gestegen rente. Na de correctie van de afgelopen maanden zijn aandelen neutraal gewaardeerd en verwachten we een rendement voor de wereldindex van 8%-10% in de komende 6 tot 12 maanden.
Obligaties zijn weer een interessante beleggingscategorie geworden. Hierbij hebben we vooralsnog een voorkeur voor leningen met een korte looptijd. Met een rendement van 4% kan optimaal geprofiteerd worden van het huidige beleid van de centrale banken tegen een zeer laag risico. Hiermee is er een alternatief beschikbaar in tijden van onrust.We verwachten met zowel aandelen als obligaties een positief resultaat te kunnen behalen. Per saldo hanteren we daarom voor beide categorieën een neutrale weging.

Onze uitgebreide visie kunt u terugvinden in MyRapper of klik hier.

Onze resultaten van de modelportefeuille kunt u terugvinden in MyRapper of klik hier.