Het jaar 2022 zal in het teken staan van de verdere heropening van de wereld. Het Covid-19 virus zal nog lang onder ons zijn maar we leren ons er steeds beter tegen te wapenen en mee leven. Nieuwe varianten van het virus, zoals de huidige Omikron variant, kunnen de heropening vertragen maar niet verhinderen. Bij deze heropeningsfase hoort nog een hogere groei van de wereldeconomie dan voor de uitbraak van het virus. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen omtrent de Omikron variant valt de relatief hoge groei voornamelijk in de eerste helft van 2022. Hierna zal de groei gaan afvlakken en meer in lijn komen met de gemiddelde groei die er was voor de uitbraak van het virus.

Inflatie is een grote onzekere factor voor volgend jaar. We verwachten echter wel dat met de verdere heropening een aantal belangrijke aanjagers van de huidige inflatie weg zullen vallen. De verwachting is dat in de loop van 2022 de lange rente in Amerika op kan gaan lopen naar 2,0% en in Europa naar 0%. Een stijging van de rente is niet alleen nadelig voor de waarde van obligaties maar drukt ook het rendement op aandelen. De verwachte rentestijgingen zijn echter beperkt terwijl de economische groei en inflatie veel hoger zijn. De impact van deze licht stijgende rente zal om die reden maar een beperkt negatief effect op de waardering van aandelen hebben.

Onze uitgebreide visie kunt u terugvinden in MyRapper of klikĀ hier.